Bir BMS Grup Kuruluşudur

ÇEVRE POLİTİKASI

ÇEVRE POLİTİKASI

BMS BİRLEŞİK METAL A.Ş. ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI POLİTİKASI

BMS Birleşik Metal A.Ş. olarak;

Soğuk çekilmiş tel , tavlı tel ve galvanizli tel üretim faaliyetleri ile hizmet veren fabrikamızda Çevre Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi gerekliliklerini uygulayarak çevre kirliliğini önlemek ; insan sağlığına zararlı olabilecek her türlü olumsuz etkileri belirleyip, kontrol altına almak ; yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemek ve sürekli iyileştirmeyi gerçekleştirmek hedefimizdir.

Bu doğrultuda;

  • • Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun, çevre mevzuatı ve yönetmeliklere uymak, güncelliğini sağlamak.
  • • Doğalgaz ve elektrik başta olmak üzere tüm kaynaklarımızı verimli ve ekonomik kullanmak,
  • • Atık oluşumunu azaltmak, geri dönüşümü ve geri kazanımı desteklemek,
  • • Çevre ve iş güvenliği ile ilgili amaç ve hedeflerimizi belirleyip düzenli takip ederek sürekli iyileştirilmelerini sağlamak,
  • • Teknik ve ticari olanakların el verdiği ölçüde iş sağlığı güvenliği açısından en güvenilir ve çevreye en az zarar veren teknolojileri kullanarak çevresel etkileri az, insan sağlığına zarar vermeyen hammaddeleri kullanmak,
  • • İş kazaları ve meslek hastalıklarına yol açabilecek iş sağlığı güvenlik risklerini belirlemek ve gerekli önlemlerle kabul edilebilir seviyeye indirerek sıfır iş kazası hedefine ulaşmak,
  • • Çevre kazalarına neden olabilecek etkileri önceden belirleyerek yerinde ve zamanında gerekli tedbirleri almak,
  • • Tüm çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi, taşeronlarımızı çevre ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda sürekli bilgi akışı ve eğitimlerle bilinçlendirmek temel ilkemizdir.

Kamuoyunun bilgisine açık olarak Toplam Kalite Yönetimi içerisinde geleceğe teslim edebileceğimiz temiz bir çevre bırakmayı ve sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeyi taahhüt ediyoruz.