Bir BMS Grup Kuruluşudur

Kalite Politikası

Kalite Politikası

BMS BİRLEŞİK METAL A.Ş. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

BMS Birleşik Metal San. Tic. A.Ş Firmasının Yönetim Anlayışı;

Çalışanların sağlık ve güvenliğini korumanın topluma olan sorumluluğu, çevre etkilerini önlemenin verimli ve kaliteli üretim anlayışı ile müşteri memnuniyetinin temeli olduğu bilincine dayanır.

Bu amaçla Entegre Yönetim sistemini kurmak, sürdürülebilirliğini ve sürekli gelişimini sağlamak BMS A.Ş ‘de çalışan herkesin ortak sorumluluğudur.

 

BMS A.Ş bu hedef ve ilkeleri doğrultusunda;

* Müşteri beklentilerini karşılamada sürekliliği sağlamayı,

* Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı ve çalışanlarımızın farkındalığını artırarak ISO 9001, ISO 14001 ve TS 18001 standartları gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi sağlamayı,

* Sürdürülebilir müşteri memnuniyetini ön planda tutarak kaliteli, güvenilir hizmet ve ürünleri sunmayı,

* Faaliyetlerinde yasal mevzuat ve standartlara uygun çalışmayı esas alarak sürekli gelişmeyi,

* Çevreye uyumlu malzeme ve teknoloji kullanarak insana ve çevreye saygılı olmayı,

* Faaliyetlerinde atıkları azaltmayı, doğal kaynakları ve enerji verimliliğini korumayı ve etkin biçimde kullanmayı,

* Sosyal sorumluluk anlayışımız gereği tüm çalışanlarımızı, tedarikçi ve taşeronlarımızı eğiterek, işbirliği ve geri bildirime dayalı sürekli gelişmeye açık bir kurum kültürü oluşturmayı,

* Riskleri ve iş kazalarını azaltarak ve tüm çalışanlarımızın yönetim sistemlerine katılımlarını sağlayarak, eğitimlerle bilinçlendirmeyi, Taahhüt ederiz.

BMS-EYS-PL00 20.11.2019 - Rev(03)